פסילת צוואה, השפעה בלתי הוגנת והתנגדות לצוואה – עו"ד אילנית שבת (חלפון)