מהן צוואות הדדיות? כיצד עורכים אותן והאם הן ניתנות לביטול? עו"ד אילנית שבת (חלפון)