15/11/2019   יום ששי

צוואות הדדיות

ייעוץ אישי

קישורים

ארכיון חדשות

אודות

עמוד הבית
קבל חדשות ומאמרים ישירות לתיבת הדואר

:שם פרטי

:שם משפחה

:דואר אלקטרוני


ירושה וצוואות

יורש אחר יורש


מהו הסדר של "יורש אחר יורש" בצוואה ?

גרסא להדפסהמהו הסדר של "יורש אחר יורש" בצוואה ?

 

סעיף 42 לחוק הירושה מאפשר למצווה להשאיר בצוואתו הוראה על דרך של "יורש אחר יורש".   הוראת "יורש אחר יורש" מאפשרת למצווה לצוות את עזבונו ליורש (להלן- "היורש הראשון"), תוך קביעה, כי מה שיוותר מעיזבונו של המצווה לאחר פטירת "היורש הראשון", יעבור ל"יורש השני". לדוגמא: אדם יכול לצוות בצוואתו, כי אשתו ("היורש הראשון") תירש את כל עזבונו ולאחר פטירתה יזכו בעיזבון ילדיהם של בני הזוג (קבוצת "היורש השני"), בחלקים שווים.

לשון החוק:

סעיף 42 לחוק הירושה קובע כדלקמן: "(א) המצווה רשאי לצוות לשניים על מנת שיזכה השני אחרי שזכה הראשון; השני יזכה במות הראשון או בהתקיים התנאי או בהגיע המועד שנקבע לכך בצוואה, הכל לפי המוקדם יותר. (ב) הראשון רשאי לעשות במה שקיבל כבתוך שלו, והשני לא יזכה אלא במה ששייר הראשון; אולם אין הראשון יכול לגרוע מזכותו של השני על ידי צוואה.
(ג) השני יזכה אם היה כשר לרשת את המצווה בשעת זכייתו, אף אם לא היה כשר לכך במות המצווה; מת השני לפני שעת זכייתו או שנמצא פסול לרשת או שהסתלק מן המגיע לו, הוראת הצוואה לטובתו מתבטלת. (ד) הוראת צוואה על דרך זו ליותר משניים - בטלה, זולת הוראה לטובתו של מי שהיה בחיים בשעת עשיית הצוואה".

כעולה מסעיף 42(א) ו-(ב), אין המצווה רשאי לקבוע "שרשרת" אין סופית של יורשים, והוא רשאי לקבוע אך ורק שרשרת של שני יורשים, שהשני מביניהם יזכה לאחר פטירת הראשון, בהתקיים התנאי לכך או בהגיע המועד שנקבע לך בצוואה. אולם, ניתן לקבוע רצף של יותר משני יורשים בהסדר של "יורש אחר יורש", אם היורשים, כולם, נמצאים בחיים בשעת עשיית הצוואה.

מהן זכויותיו של "היורש הראשון" בנוגע לעיזבונו של המצווה?

 

בהתאם לסעיף 42(ג) "היורש הראשון" רשאי לעשות במה שקיבל מהמצווה כבתוך שלו, ו"השני לא יזכה אלא במה ששייר הראשון". "אולם אין הראשון יכול לגרוע מזכותו של השני על ידי צוואה". סעיף 42(ג) התפרש על ידי פסיקת בית המשפט העליון באופן רחב ביותר. לפי פרשנות רחבה זו,  רשאי "היורש הראשון" לעשות בעיזבון שזכה בו מן המצווה, ככל העולה על רוחו, אפילו לכלותו, אך אין הוא רשאי לצוותו בצוואה לאחר זולת "היורש השני" על פי הצוואה. זאת על אף פגם מוסרי אפשרי בהתנהגות מעין זו מצד "היורש הראשון". כפי שציין בית המשפט העליון באחד המקרים שנדונו בפניו:

 

 "יורש ראשון הוא בעלים לכל דבר, יכול הוא להשתמש בירושה, לאכול פירותיה ואף לכלותה או להשמידה. אמנם יורש ראשון יודע כי נכסיו אמורים להגיע על פי רצונו של המוריש ליורש השני, אולם ידיעה זו, כשהיא לעצמה, אין בה כדי להטיל מגבלה משפטית על כוחו לעשות במה שקיבל כבתוך שלו. יכול ורשאי הוא לכלות את נכסי העיזבון ... כך מבחינה משפטית - לא כך מבחינה מוסרית" (פס"ד וייספלד) 

 

יש לציין, שבאופן עקרוני, כאשר "היורש הראשון" חפץ בהעברת עזבונו של המצווה לצד שלישי, בעסקת מתנה, לא די במתן ייפוי כוח בלתי חוזר וויתור על זכות החזרה. רק השלמת עסקת המתנה בחיי הזוכה הראשון יכולה לגרוע מזכות הזוכה השני מכוח צוואתו של המצווה. יחד עם זאת, יש לבדוק כל מקרה לגופו, שכן שינויים נסיבתיים, אפילו קטנים (למראית עין), עשויים להשפיע על התוצאה המשפטית.

מהו הדין לגבי זכויותיו של "היורש השני" אם הוא נפטר לפני הראשון ?

 

על פי פסיקתו העדכנית של בית המשפט העליון, כל עוד לא קבע המצווה אחרת, עם פטירתו של "היורש השני" מתבטלת הוראת הצוואה בעניינו ו"היורש הראשון" זוכה בכל מה שציווה המצווה. לאחר מותו של "היורש הראשון" יזכו, במה ששייר, יורשי  עזבונו בלבד (על פי דין או צוואה).

 

כיצד משתלב הסדר של "יורש אחר יורש" עם צוואות הדדיות ?

 

צוואה הדדית הכוללת הסדר של "יורש אחר יורש" מעוררת קשיים מיוחדים, שיריעה זו לא תוכל להכילן. בקליפת האגוז ניתן לומר, כי בעוד שעל פי הסדר של "יורש אחר יורש", כאמור, רשאי "היורש הראשון", לכלות את עזבונו של המצווה או לתיתו במתנה, לא תמיד תעמוד לו זכות זו כאשר ההסדר של "יורש אחר יורש" משולב בצוואה ההדדית, שכן בצוואות הדדיות, במיוחד אלו אשר נערכו לאחר תיקון מס' 12 לחוק הירושה, שנכנס לתוקף ביום 1.8.05, עשוי להתקיים עקרון ההסתמכות.

 

*האמור במאמר זה אינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי ובכל מקרה של עניין קונקרטי מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מאת עורך דין הבקיא בנושא.

 

עו"ד אילנית שבת (חלפון)

 תאריך: 11/11/2007אורן שבת, עו"ד ...
פסקי דין עליון
פסקי דין מחוזיי...
פסקי דין - משפח...
פסקי דין של בד"...
אבהות
אלימות במשפחה
בית הדין הרבני
בית המשפט לענינ...
הגנת הפרטיות
הסכמים
ידועים בציבור
ירושה וצוואות
מזונות אשה
מזונות ילדים
מרוץ הסמכויות
משמורת ילדים וה...
סעדים זמניים
סרבן גט
רכוש
שת"פ ברשת
09-9545033 :פקס 09-9543895 :טלפון

צוואות הדדיות  |  ייעוץ אישי  |  קישורים  |  ארכיון חדשות  |  אודות  |  עמוד הבית

האתר נבנה ע"י Guru4rent בניית אתרים