15/11/2019   יום ששי

צוואות הדדיות

ייעוץ אישי

קישורים

ארכיון חדשות

אודות

עמוד הבית
קבל חדשות ומאמרים ישירות לתיבת הדואר

:שם פרטי

:שם משפחה

:דואר אלקטרוני


אבהות

מאמרים


בדיקת אבהות כשקיים חשש לממזרות (מס"ד 49מ)

גרסא להדפסהבדיקת אבהות כשקיים חשש לממזרות - מס"ד 4

קיים שוני משמעותי בסוגיה של הוכחת אבהות במקרה, שבו ילד יהודי נולד לאשה פנויה, לבין מקרה בו הילד נולד לאם שהייתה נשואה במועד ההתעברות, וקיים חשש שהילד אינו בנו של האב הנשוי לאם, אלא בנו של אחר.

במקרה האחרון, מתעוררת אפשרות שהילד שנולד יחשב על פי ההלכה היהודית כממזר. כידוע, ההלכה היהודית מחילה הגבלות חמורות ביותר על ממזרים, כגון, איסור חיתון עם בן או בת יהודים. האיסור על חיתון עם בן או בת יהודים עובר בהורשה ונמשך עד דור עשירי.

אין ספק, כי קביעת ממזרות לגבי קטין יכולה להיות בעלת השלכות פסיכולוגיות וחברתיות על הילד וצאצאיו. על כן, עריכת בדיקת אבהות, כאשר קיים חשש לקיומה של ממזרות, יכולה לפעול שלא לטובת הקטין ולגרום לו נזקים קשים. מאידך גיסא, המנעות מעריכת בדיקת אבהות, כאשר האב מתכחש לאבהותו על הילד, הינה בעלת השלכות קשות לא פחות מבחינת הקטין, שעשוי להיות בעל אינטרס מובהק לגלות את זהותו של אביו הביולוגי, מסיבות נפשיות, חברתיות, בריאותיות, דתיות וכו'. כמו כן, יכולה להתעורר סוגיית תשלומם של דמי מזונות לקטין.

מתן אישור לביצוע בדיקת אבהות הינה בסמכותו של בית המשפט לענייני משפחה. סעיף 3(ד) לחוק מידע גנטי, התשס"א – 2000 קובע לעניין זה, כי: "לא תיערך בדיקה גנטית להורות אלא לפי צו של בית המשפט לעניני משפחה."

התפישה המקובלת בבתי המשפט בישראל הינה, כי טובת הקטין היא אחד מביטויו של כבוד האדם ובית המשפט יאשר בדיקת רקמות בקטין רק כאשר יהיה סבור כשהבדיקה הינה לטובת הקטין. אמנם, גילוי האמת הוא ערך עליון שבתי המשפט שואפים להגשים, עם זאת בית המשפט מתחשב בשיקולים נוספים, כגון חשש לממזרות, היכול להצדיק המנעות מגילוי האמת. לפיכך, ברוב המכריע של המקרים, כאשר התעורר חשש שבדיקת אבהות תגלה ממזרות, נמנעו בתי המשפט מלאשר את קיומה של הבדיקה.

אף על פי כן, במספר מצומצם מאוד של מקרים אישרו בתי המשפט עריכת בדיקת אבהות במקרים בהם התעורר חשש לממזרות, זאת בנימוק שבאותם מקרים טובת הקטין והתועלת בגילוי זהות אביו הביולוגי של הקטין גוברת על הסיכון, שהקטין יוכרז ממזר.

ניתן לסכם סוגייה זו בכך, שנטייתו הבסיסית של בית המשפט תהא בדרך כלל לא לאשר בדיקת אבהות של קטין, כאשר קיים חשש לממזרות אם כי גישה זו אינה בהכרח נכונה בכל מקרה ומקרה. כל מקרה יבחן לגופו ויש על-פי נסיבותיו המיוחדות, כאשר טובת הקטין היא אבן הבוחן להכרעה בכל מחלוקת שתתעורר בסוגייה זו.

*מאמר זה, מעצם טבעו, אינו מהווה ייעוץ משפטי או חוות דעת, אלא תיאור כללי של הנושא. בכל מקרה של עניין ספציפי יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.

אילנית שבת (חלפון), עו"ד – (מס"ד 49מ)

 תאריך: 10/01/2005אורן שבת, עו"ד ...
פסקי דין עליון
פסקי דין מחוזיי...
פסקי דין - משפח...
פסקי דין של בד"...
אבהות
אלימות במשפחה
בית הדין הרבני
בית המשפט לענינ...
הגנת הפרטיות
הסכמים
ידועים בציבור
ירושה וצוואות
מזונות אשה
מזונות ילדים
מרוץ הסמכויות
משמורת ילדים וה...
סעדים זמניים
סרבן גט
רכוש
שת"פ ברשת
09-9545033 :פקס 09-9543895 :טלפון

צוואות הדדיות  |  ייעוץ אישי  |  קישורים  |  ארכיון חדשות  |  אודות  |  עמוד הבית

האתר נבנה ע"י Guru4rent בניית אתרים