15/11/2019   יום ששי

צוואות הדדיות

ייעוץ אישי

קישורים

ארכיון חדשות

אודות

עמוד הבית
קבל חדשות ומאמרים ישירות לתיבת הדואר

:שם פרטי

:שם משפחה

:דואר אלקטרוני


אבהות

פסקי דין בנושא אבהות


השופטת אסנת אלון - לאופר: קביעת אבהות של רופא גניקולוג לגבי קטין שנולד לפציינטית שלו עימה קיים הרופא יחסי מין, על יסוד ראיות נסיבתיות.

גרסא להדפסהבית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע (השופטת א' לאופר) קבע, כי רופא גניקולוג מבי"ח סורוקה הינו אביו של קטין שנולד עקב יחסי מין שקיים הרופא עם פציינטית שלו, וזאת על סמך ראיות נסיבתיות שהביאה האם, כי הנתבע (הרופא) קיים עמה יחסי מין בתקופה הרלוונטית להריון כמו כן ביסס בית המשפט החלטתו על יסוד סתירות שהיו בעדותו של הנתבע וחוסר סבירותה של זו וכן על סמך מכלול הראיות באשר להתנהגותו של הנתבע ולאור העובדה כי לא הוכח, כי האם התייחדה בתקופה הרלוונטית עם אדם אחר פרט לנתבע.

בנוסף, הנתבע סירב להשתתף בבדיקת אבהות ובנסיבות העניין מצא בית המשפט, כי סירוב הנתבע להיבדק לא הושתת על טעם סביר ויש להסיק מסירוב זה את המסקנה ההגיונית, היחידה, המתחייבת, מכבישת ראייה מכרעת כזו, שהנתבע הוא אבי הקטין.

בהחלטתו נתן בית המשפט משקל לכך שהאם האם הסכימה להתחייב לשפות את הנתבע בגין כל נזק שיגרם לו אם יוברר בבדיקה שאינו האב ואף לשלם הוצאות נכבדות, ככל שיקבע ביהמ"ש, שיובטחו בהפקדת כסף בקופת ביהמ"ש ובביטחונות טובים.


תמ"ש (ב"ש) 12190/01 אלמוני נ' פלוני - קטין (לא פורסם - פס"ד מיום 15.4.03) - מס"ד 39.
5/29/2003מספר הליך ושמות הצדדים: תמ"ש (ב"ש) 12190/01 אלמוני נ' פלוני - קטין (לא פורסם - פס"ד מיום 15.4.03) - מס"ד 39.

תאריך: 29/05/2003אורן שבת, עו"ד ...
פסקי דין עליון
פסקי דין מחוזיי...
פסקי דין - משפח...
פסקי דין של בד"...
אבהות
אלימות במשפחה
בית הדין הרבני
בית המשפט לענינ...
הגנת הפרטיות
הסכמים
ידועים בציבור
ירושה וצוואות
מזונות אשה
מזונות ילדים
מרוץ הסמכויות
משמורת ילדים וה...
סעדים זמניים
סרבן גט
רכוש
שת"פ ברשת
09-9545033 :פקס 09-9543895 :טלפון

צוואות הדדיות  |  ייעוץ אישי  |  קישורים  |  ארכיון חדשות  |  אודות  |  עמוד הבית

האתר נבנה ע"י Guru4rent בניית אתרים